06/03/2019 - Open Brief aan het College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente Anderlecht