Het beschermde landschap

Situering

Het beschermde natuurgebied van de Vogelzangbeek is gelegen te Anderlecht. De vallei behoort tot het stroomgebied van de Zuunbeek. De Vogelzangbeek heeft haar bron te Vlezenbeek (Vlaams Gewest) waar ze Vleze wordt genoemd. Aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (achter het ULB ziekenhuis Erasmus) verandert ze van naam. Ze vormt er de grens tussen de twee gewesten en mondt uit in de Zuunbeek nabij het kanaal Brussel-Charleroi. Het beschermde stuk van de vallei is uitsluitend gesitueerd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en strekt zich uit langs de linkeroever van de waterloop. Op een lengte van ongeveer drie kilometer wisselt de breedte van 30 tot 350 meter en beslaat de oppervlakte ongeveer 32 ha.

Bescherming

In 1995 dienen twaalf natuurverenigingen een gezamenlijke beschermingsaanvraag in. In 1998 erkent de Regering het esthetische en wetenschappelijke belang van de vallei en beschermt een gedeelte als gemeenschappelijk en natuurlijk erfgoed. Het Besluit van 12 november 1998 (*) legt de nadruk op de diversiteit van het landschap dat heel typisch is voor het Pajottenland. Men kan er zowel beboste als moerassige zones aantreffen alsook vochtige hooilanden, boomgaarden, akkers en weiland.

(*)Het Besluit van 1998 werd geannuleerd in gevolge van een beroep van het OCMW van Brussel en het werd vervangen door een nieuw Beschermingsbesluit op 19 maart 2009.

Bij de eerste aanvraag tot bescherming in 1995 door 12 verenigingen en het opstarten van een beschermingsprocedure voor 25 ha van de Vogelzangbeekvallei werd het deel Mijlemeers open gelaten want er was een project van de GOMB /CityDev lopende. Onze deelname in het begeleidingscomité voor het ontwerp had ons toegelaten verbeteringen aan te brengen aan het project en het zijvalleitje veilig te stellen. Eenmaal het openbaar onderzoek voor dit project achter de rug herinnerden wij aan de belofte tot bescherming. Doch, wat aanvankelijk gepland was op basis van onze aanvraag in 1995 bleek uiteindelijk niet meer mogelijk en er was een nieuwe beschermingsaanvraag nodig. Deze nieuwe aanvraag werd door CCN Vogelzang CBN ingediend op 27 november 2012 en de bijkomende procedure voor de Mijlemeers ging van start ging op 24 maart 2016. Op het einde van deze procedure nam de Regering op 21 december 2017 het besluit ook +/- 7 ha van de Mijlemeers te beschermen. Het besluit verscheen in het Belgisch Staatsblad op 8 mei 2018.