02/08/2023 - Newsletter Lente-Zomer 2023

Beste lezers,
 
In bijlage, onze Newsletter – Lente-Zomer 2023.
 
In dit nummer verneem je meer over hoe de bosrietzanger zich thuis voelt in de Vogelzangbeekvallei (p. 2 en 3). Ook de salamanders doen het goed. Spijtig genoeg maken we ons ernstige zorgen over de dalende aantallen van de gewone pad (p.4). De nieuwe écotunnel (p.3) en onze actie samen met de vzw Bûûmplanters (p.6) zorgen voor nog meer biodiversiteit in de vallei.

Nu grote delen van de wereld getroffen worden door klimaatcatastrofes, is het voor CCN Vogelzang CBN van groot belang om actie te voeren voor een betere bescherming van de Brusselse natuur. Onze aanvraag voor de bescherming van de Mijlemeers is officieel ingediend (p.5) en we protesteren tegen de projecten waarvoor decennia oude bomen zouden moeten gekapt worden (p.6).

We steunen de nieuwe vzw We Are Nature.Brussels die de Brusselse regering in gebreke gesteld heeft voor haar klimaatbeleid. Bij gebrek aan een antwoord wordt in september een rechtszaak aangespannen. Lees wat jij kan doen op pagina 7 en op de website van We Are Nature.Brussels

En vergeet niet onze activiteitenkalender te raadplegen (p 8).

23/06/2023 - Interpellatie van de gemeenteraad in Anderlecht betreffende de uitbreiding van het bescherming van de Mijlemeers

Op 22 juni 2023 heeft CCN Vogelzang CBN de gemeenteraad geïnterpelleerd om steun te vragen voor het beschermen van de open ruimte en natuur in de Mijlemeers. Hieronder de tekst van de interpellatie en het antwoord van de gemeente.
De gemeente Anderlecht steunt volmondig de aanvraag die onze vereniging heeft ingediend bij het Brussels Gewest om de volledige site van de Mijlemeers te beschermen en zo de biodiversiteit te behouden.

Interpellatie (in het Frans) :

Het antwoord van de gemeente (in het Frans) :

08/06/2023 - De Mijlemeershoeve in Anderlecht: Citydev kapt bomen en verwijdert struikgewas zonder vergunning

Begin juni, midden in het broedseizoen, heeft Citydev het terrein heeft laten opruimen. Het kappen van bomen na 31 maart, zonder vergunning, en het vernietigen van nestplaatsen van beschermde dieren is een inbreuk op de Brusselse ordonnantie betreffende het natuurbehoud van 1 maart 2012.

De vzw CCN Vogelzang CBN, die zich inzet voor de verdediging van de natuur in de Vogelzangbeekvallei is verontwaardigd en heeft officieel klacht ingediend. Het collectief Tuiniersforum des Jardiniers steunt de klacht.

Persbericht (fr/nl) :

Reacties :

16/05/2023 - Uitbreiding van de bescherming van de Mijlemeers

CCN Vogelzang CBN heeft een dossier samengesteld om de uitbreiding te vragen van de bescherming van de Mijlemeers. In 2017 werd 7 ha in het gebied beschermd maar daarnaast zijn er 13 ha die bestemd zijn voor stedelijke industrie. De natuur is er zo prachtig dat het in het belang is van alle Brusselaars om de planten en dieren die er leven te beschermen.

Het dossier werd ingediend bij Urban.brussels en we hopen dat het op de steun van de Brusselse politici zal kunnen rekenen.

Het dossier :

Fotos :

Persbericht :

Bezoek ook onze pagina gewijd aan de Mijlemeers.

Update 05/06/23, pers reacties :

13/04/2023 - Opmerkingen van CCN Vogelzang CBN in het kader van het openbaar onderzoek Neerpede

Aanleg van het centrale gedeelte van het toekomstige Neerpedepark waaronder de inrichting van
een natuurlijke zwemvijver.


Hierbij onze opmerkingen overgemaakt aan de overlegcommissie.

Volledige tekst beschikbaar via deze link.

31/03/2023 - VivaCité in Vogelzang

Op 3 maart kreeg Vogelzang het bezoek van radio VivaCité van de RTBF in het kader van de uitzending “Grandeur Nature” en werd de agro-ecologie en het natuurbehoud in Anderlecht belicht. De presentator Adrien Joveneau en zijn ploeg kwamen ter plaatse de verschillende actoren op het terrein interviewen. Grandeur Nature wordt elke zondag uitgezonden tussen 13u et 15u. Elke week wordt een initiatief in het kader van de herwaardering van de biodiversiteit en duurzame ontwikkeling toegelicht door plaatselijke actoren. De uitzending over Vogelzang vond plaats op 19 maart.

De podcast :

Uittreksel video :

19/03/2023 - Roofvogels in de Vogelzangbeekvallei

In de Vogelzangbeekvallei bevinden zich verschillende nestkasten voor roofvogels, sommige in het natuurreservaat en andere in de directe omgeving.

Begin maart 2023 hebben we samen met een erkende vogelringer de nestkasten
geïnspecteerd en hebben we vastgesteld dat er verschillende soorten zich al hebben
gevestigd.

  • Een bosuil, klaar om te nestelen.
  • Een holenduif die zich gevestigd heeft in een nestkast voor steenuilen.
  • Een koppel steenuiltjes die de dag doorbrengen in een andere nestkast.

Alle individuen zijn voor wetenschappelijke doeleinden geringd en zijn direct
teruggeplaatst in de nestkasten.
De Vogelzangbeekvallei is ook het territorium van de torenvalk. Een koppel bezet elk
jaar een nestkast aan de rand van het natuurreservaat, terwijl een ander koppel
gebruikt maakt van een holte in het gebouw van het Sint-Niklaasinstituut, op minder
dan 600 meter afstand. Dit is een vrij uitzonderlijke situatie in het Brussels Gewest.

05/06/2022 - Red de Mijlemeers – mars 12 juni 2022

Poster :

Persbericht :

24/11/2021 - Dossier Mijlemeers, interpellatie van de gemeenteraad in Anderlecht en lancering van een petitie

Persbericht :

Interpellatie :

Ontdek de Mijlemeers :

De petitie en de poster :

BETONSTOP ! Red de Mijlemeers !

Opname van de gemeenteraad van 25/11/2021 (minute 33):

Persartikelen :

07/07/2021 - De koning op bezoek

Op 6 juli bracht koning Filip een bezoek aan de Vogelzangbeekvallei om er de biodiversiteit te ontdekken.

Jean-François Buslain, directeur van de LRBPO, ontving de koning aan de ingang van het natuurreservaat. De LRBPO zal in de toekomst de officiële beheerder zijn van het reservaat in samenwerking met CCN Vogelzang CBN.
Tijdens de rondleiding maakte de koning kennis met het idyllische landschap met rijke bloemenweides die gonzen van de insecten. De wandeling langs de centrale poel gaf de gelegenheid de herwaardering van de waterberging in het gebied toe te lichten. Een betere waterbeheersing speelt een cruciale in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

De koning kreeg ook uitleg over het beheer van het reservaat en onze activiteiten. Ondanks de logistieke en financiële ondersteuning van de gemeente Anderlecht en het Brussels Gewest blijft het beheer van het reservaat voor vrijwilligers een zware opgave. Ons partnerschap met de LRBPO moet de continuïteit verzekeren en onze slagkracht verhogen.

Na de rondleiding in het reservaat bracht de koning een bezoek aan de testsite van de vzw “Le Début des Haricots” waar kandidaat landbouwers een opleiding krijgen.

Wij hopen dat de koninklijke interesse onze acties voor het behoud van de biodiversiteit in de Vogelzangbeekvallei een duwtje in de rug zullen geven.