20/11/2023 - Burger King : stedenbouwkundige vergunning geweigerd

Op 14 november heeft het College van Burgemeester en Schepenen de stedenbouwkundige vergunning geweigerd voor de vestiging van een Burger King aan de Bergensesteenweg nr 1429 in Anderlecht, op enkele tientallen meter van het natuurreservaat Vogelzang.

Daarmee zijn ook de twee esdoorn die het bedrijf Burger Brands van plan was om te kappen (voorlopig) gered. Onze vereniging CCN Vogelzang CBN alsook vele andere inwoners van Anderlecht en natuurverenigingen hadden daartegen fel geprotesteerd. Bovendien waren er nog talloze andere redenen waarom deze fastfood gigant daar niet op zijn plaats is. Wij hopen dat de nv Burger Brands tegen die beslissing niet in beroep gaat.

Meer uitleg over de redenen van deze weigering zijn te lezen in de FaceBook-post van de schepen voor ecologische transitie Allan Neuzy.

30/10/2023 - Bomen kappen voor hamburgers !


Update : Burger King : stedenbouwkundige vergunning geweigerd

De Anderlechtse natuurvereniging CCN Vogelzang CBN verzet zich tegen het kappen van bomen voor een nieuwe vestiging van een Burger King op de Bergensesteenweg nr 1429 in Anderlecht. De nieuwe vestiging zou er komen op enkele tientallen meters van het natuurreservaat Vogelzangbeek. Na een openbaar onderzoek in juni van dit jaar, zette de overlegcommissie het licht op groen voor het toekennen van de vergunning. Nu is het wachten op een beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
We vragen dat de vergunning geweigerd wordt.

Persbericht :

Reacties :

02/08/2023 - Newsletter Lente-Zomer 2023

Beste lezers,
 
In bijlage, onze Newsletter – Lente-Zomer 2023.
 
In dit nummer verneem je meer over hoe de bosrietzanger zich thuis voelt in de Vogelzangbeekvallei (p. 2 en 3). Ook de salamanders doen het goed. Spijtig genoeg maken we ons ernstige zorgen over de dalende aantallen van de gewone pad (p.4). De nieuwe écotunnel (p.3) en onze actie samen met de vzw Bûûmplanters (p.6) zorgen voor nog meer biodiversiteit in de vallei.

Nu grote delen van de wereld getroffen worden door klimaatcatastrofes, is het voor CCN Vogelzang CBN van groot belang om actie te voeren voor een betere bescherming van de Brusselse natuur. Onze aanvraag voor de bescherming van de Mijlemeers is officieel ingediend (p.5) en we protesteren tegen de projecten waarvoor decennia oude bomen zouden moeten gekapt worden (p.6).

We steunen de nieuwe vzw We Are Nature.Brussels die de Brusselse regering in gebreke gesteld heeft voor haar klimaatbeleid. Bij gebrek aan een antwoord wordt in september een rechtszaak aangespannen. Lees wat jij kan doen op pagina 7 en op de website van We Are Nature.Brussels

En vergeet niet onze activiteitenkalender te raadplegen (p 8).

23/06/2023 - Interpellatie van de gemeenteraad in Anderlecht betreffende de uitbreiding van het bescherming van de Mijlemeers

Op 22 juni 2023 heeft CCN Vogelzang CBN de gemeenteraad geïnterpelleerd om steun te vragen voor het beschermen van de open ruimte en natuur in de Mijlemeers. Hieronder de tekst van de interpellatie en het antwoord van de gemeente.
De gemeente Anderlecht steunt volmondig de aanvraag die onze vereniging heeft ingediend bij het Brussels Gewest om de volledige site van de Mijlemeers te beschermen en zo de biodiversiteit te behouden.

Interpellatie (in het Frans) :

Het antwoord van de gemeente (in het Frans) :

08/06/2023 - De Mijlemeershoeve in Anderlecht: Citydev kapt bomen en verwijdert struikgewas zonder vergunning

Begin juni, midden in het broedseizoen, heeft Citydev het terrein heeft laten opruimen. Het kappen van bomen na 31 maart, zonder vergunning, en het vernietigen van nestplaatsen van beschermde dieren is een inbreuk op de Brusselse ordonnantie betreffende het natuurbehoud van 1 maart 2012.

De vzw CCN Vogelzang CBN, die zich inzet voor de verdediging van de natuur in de Vogelzangbeekvallei is verontwaardigd en heeft officieel klacht ingediend. Het collectief Tuiniersforum des Jardiniers steunt de klacht.

Persbericht (fr/nl) :

Reacties :

16/05/2023 - Uitbreiding van de bescherming van de Mijlemeers

CCN Vogelzang CBN heeft een dossier samengesteld om de uitbreiding te vragen van de bescherming van de Mijlemeers. In 2017 werd 7 ha in het gebied beschermd maar daarnaast zijn er 13 ha die bestemd zijn voor stedelijke industrie. De natuur is er zo prachtig dat het in het belang is van alle Brusselaars om de planten en dieren die er leven te beschermen.

Het dossier werd ingediend bij Urban.brussels en we hopen dat het op de steun van de Brusselse politici zal kunnen rekenen.

Het dossier :

Fotos :

Persbericht :

Bezoek ook onze pagina gewijd aan de Mijlemeers.

Update 05/06/23, pers reacties :

13/04/2023 - Opmerkingen van CCN Vogelzang CBN in het kader van het openbaar onderzoek Neerpede

Aanleg van het centrale gedeelte van het toekomstige Neerpedepark waaronder de inrichting van
een natuurlijke zwemvijver.


Hierbij onze opmerkingen overgemaakt aan de overlegcommissie.

Volledige tekst beschikbaar via deze link.

31/03/2023 - VivaCité in Vogelzang

Op 3 maart kreeg Vogelzang het bezoek van radio VivaCité van de RTBF in het kader van de uitzending “Grandeur Nature” en werd de agro-ecologie en het natuurbehoud in Anderlecht belicht. De presentator Adrien Joveneau en zijn ploeg kwamen ter plaatse de verschillende actoren op het terrein interviewen. Grandeur Nature wordt elke zondag uitgezonden tussen 13u et 15u. Elke week wordt een initiatief in het kader van de herwaardering van de biodiversiteit en duurzame ontwikkeling toegelicht door plaatselijke actoren. De uitzending over Vogelzang vond plaats op 19 maart.

De podcast :

Uittreksel video :

19/03/2023 - Roofvogels in de Vogelzangbeekvallei

In de Vogelzangbeekvallei bevinden zich verschillende nestkasten voor roofvogels, sommige in het natuurreservaat en andere in de directe omgeving.

Begin maart 2023 hebben we samen met een erkende vogelringer de nestkasten
geïnspecteerd en hebben we vastgesteld dat er verschillende soorten zich al hebben
gevestigd.

  • Een bosuil, klaar om te nestelen.
  • Een holenduif die zich gevestigd heeft in een nestkast voor steenuilen.
  • Een koppel steenuiltjes die de dag doorbrengen in een andere nestkast.

Alle individuen zijn voor wetenschappelijke doeleinden geringd en zijn direct
teruggeplaatst in de nestkasten.
De Vogelzangbeekvallei is ook het territorium van de torenvalk. Een koppel bezet elk
jaar een nestkast aan de rand van het natuurreservaat, terwijl een ander koppel
gebruikt maakt van een holte in het gebouw van het Sint-Niklaasinstituut, op minder
dan 600 meter afstand. Dit is een vrij uitzonderlijke situatie in het Brussels Gewest.

05/06/2022 - Red de Mijlemeers – mars 12 juni 2022

Poster :

Persbericht :