30/10/2023 - Bomen kappen voor hamburgers !


Update : Burger King : stedenbouwkundige vergunning geweigerd

De Anderlechtse natuurvereniging CCN Vogelzang CBN verzet zich tegen het kappen van bomen voor een nieuwe vestiging van een Burger King op de Bergensesteenweg nr 1429 in Anderlecht. De nieuwe vestiging zou er komen op enkele tientallen meters van het natuurreservaat Vogelzangbeek. Na een openbaar onderzoek in juni van dit jaar, zette de overlegcommissie het licht op groen voor het toekennen van de vergunning. Nu is het wachten op een beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
We vragen dat de vergunning geweigerd wordt.

Persbericht :

Reacties :