Onze doelen

De CCN Vogelzang CBN, samen met de 12 verenigingen die de beschermingsaanvraag in 1995 hebben ondertekend en degenen die zich er later bij hebben aangesloten, de aangesloten leden en de vrijwilligers, organiseert in de Vogelzangbeekvallei in Anderlecht meerdere activiteiten gericht op het behoud, het beheer en de ontwikkeling van de natuur.

Onze vereniging zet alle beschikbare middelen in voor de officiële erkenning van het natuurlijk erfgoed van de hele vallei en voor een duurzaam beheer van de site als zone van multifunctioneel ecologisch groen.

Vandaag bestaan ​​onze activiteiten voornamelijk uit:

 • zorgen voor het beheer van het natuurgebied
  De vereniging organiseert meerdere beheerdagen per jaar waarop vrijwilligers een hele reeks licht werk verrichten. Voor het zwaardere werk doet de vereniging een beroep op vakmensen.
 • de natuur in de hele vallei beschermen
  De vereniging blijft waakzaam voor het behoud van de biodiversiteit in de hele Vogelzangbeekvallei, inclusief de Mijlemeersvallei. Daarom probeert de vereniging de aandacht van gewestelijk en gemeentelijke overheden te vestigen op het belang van het gebied door het opvolgen van alle openbare onderzoeken die van invloed kunnen zijn op de vallei.
 • informeren, opvoeden en sensibiliseren
  De vereniging verspreidt een driemaandelijkse nieuwsbrief en staat ook in contact met het publiek via deze website en een facebookpagina.
  Op het terrein organiseert de vereniging voornamelijk:
  • rondleidingen door gespecialiseerde natuurgidsen.
  • activiteiten speciaal gericht op scholen en jongeren
  • teambuildingactiviteiten
  • de installatie van informatieve en educatieve borden