Erkend Natuurreservaat

Erkenning van de biologische waarde

De ondertekening van beheerovereenkomsten tussen de eigenaars (*) van het centraal gedeelte van het gebied en de CCN Vogelzang CBN gaf de aanzet tot een aanvraag voor erkenning als natuurreservaat. Op 14 mei 2009, keurt de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een Besluit goed dat, voor 10 jaar, het statuut van Erkend Natuurreservaat toekent aan de 13 ha met hoge biologische waarde van het centraal gedeelte.

(*) Gemeente Anderlecht & VDAB/Bruxelles Formation

Beheer van het Natuurreservaat

In 2007 heeft de CCN Vogelzang CBN de laatste suggesties voor beheer overgemaakt aan het Studiebureau CYANIRIS. Dit was, zoals voor de NATURA 2000-gebieden, door Leefmilieu Brussel-BIM belast met het opmaken van een beheerplan. Het Beheerplan bevestigt de aanwezigheid van een belangrijke biologische diversiteit en heeft twintig habitat geïdentificeerd verdeeld over 75 verschillende percelen.

Het Beheerplan wordt uitgevoerd door de 3 medebeheerders: de Gemeente Anderlecht/Dienst Groene Ruimten, Leefmilieu Brussel/Departement biodiversiteit en de CCN Vogelzang CBN die met haar vrijwilligers instaat voor de coördinatie.

Biologische Waarde

Volgens de Biologische Waarderingskaart (Brichau, I., Ameeuw, G., Gryseels, M., & Paelinckx, D., 2000 – kaartbladen 31-39: Instituut voor Natuurbehoud en Brussels Instituut voor Milieubeheer) bestaan er biotopen die biologisch zeer waardevol of waardevol zijn, alsook complexen die bestaan uit minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen. De vegetatie heeft er een belangrijke diversiteit, gaande van relatief droge en open plantengemeenschappen tot moerassige grasgemeenschappen.