Erkend Natuurreservaat

Erkenning van de biologische waarde

De ondertekening van beheersovereenkomsten tussen de eigenaars (*) van het centrale deel van de Vogelzangbeekvallei en CCN Vogelzang CBN maakte het mogelijk om een nieuwe aanvraag tot erkenning als natuurreservaat in te dienen.

Het besluit van 14 mei 2009 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij 13
ha de status van Erkend Natuurreservaat kregen, was slechts 10 jaar geldig. Daarom werd in mei 2020 een nieuwe aanvraag ingediend in samenwerking met de LRBPO (Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux) om een nieuwe erkenning te krijgen voor het natuurreservaat met een grotere oppervlakte van in totaal 16,91 ha.
Naar aanleiding van deze aanvraag heeft de regering op 10 maart 2022 een nieuwe vergunning verleend, ditmaal voor de komende 20 jaar.

(*) Gemeente Anderlecht & VDAB/Bruxelles Formation & de firma SA Mechbal

Beheer van het Natuurreservaat

In 2007 heeft de CCN Vogelzang CBN een aantal suggesties voor beheer overgemaakt aan het Studiebureau CYANIRIS. Dit bureau was door Leefmilieu Brussel belast met het opmaken van een beheerplan, zoals ook gebeurt voor de NATURA 2000-gebieden. Het Beheerplan bevestigt de aanwezigheid van een belangrijke biologische diversiteit en heeft twintig habitats geïdentificeerd verdeeld over 75 verschillende percelen.

Het Beheerplan wordt uitgevoerd door de 3 medebeheerders: de Gemeente Anderlecht/Dienst Groene Ruimten, Leefmilieu Brussel/Departement biodiversiteit en CCN Vogelzang CBN die met haar vrijwilligers instaat voor de coördinatie.

Met de nieuwe accreditatie in 2022 werd de nieuwe beheerder de LRBPO – Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux, terwijl op het terrein CCN Vogelzang CBN het beheer blijft uitvoeren. Door samen te werken met een grotere organisatie zoals de LRBPO willen we de continuïteit van het beheer in de komende jaren waarborgen. In een nieuw beheerplan dat in maart 2020 werd opgesteld, staan de doelstellingen voor het natuurreservaat.

Biologische Waarde

Volgens de Biologische Waarderingskaart (Brichau, I., Ameeuw, G., Gryseels, M., & Paelinckx, D., 2000 – kaartbladen 31-39: Instituut voor Natuurbehoud en Brussels Instituut voor Milieubeheer) bestaan er biotopen die biologisch zeer waardevol of waardevol zijn, alsook complexen die bestaan uit minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen. De vegetatie heeft er een belangrijke diversiteit, gaande van relatief droge en open plantengemeenschappen tot moerassige grasgemeenschappen.

Wat is een natuurreservaat?

We zouden tevreden kunnen zijn met een kant-en-klare definitie, maar we kiezen ervoor om niet te theoretisch te blijven en in te gaan op de vragen die we krijgen vanuit het publiek. Misschien kunnen we beginnen met te zeggen wat een natuurreservaat niet is? Een natuurreservaat is bijvoorbeeld geen botanische tuin, arboretum of openbaar park.

Een natuurreservaat is in de eerste plaats een gebied dat gereserveerd is voor de wilde soorten en waar menselijke activiteiten tot een minimum beperkt moeten worden. Daarom zijn er sommige natuurreservaten zelfs helemaal niet toegankelijk voor het publiek.
Het natuurreservaat Vogelzang is wel toegankelijk voor het publiek zodat iedereen de gelegenheid krijgt de natuur te leren kennen, er inspiratie uit te halen en te herbronnen, maar het moet duidelijk zijn dat het natuurreservaat Vogelzang geen recreatiegebied is.

De belangrijkste doelstelling van een natuurreservaat is ongetwijfeld biodiversiteit. Nogmaals, het publiek heeft soms wat verduidelijking nodig over dit onderwerp. In de context van een natuurreservaat kunnen we het simpelweg hebben over het aantal dier- en plantensoorten dat op het terrein aanwezig is. Hoe groter het aantal waargenomen soorten, hoe groter de biodiversiteit. In een context van een wereldwijde daling van de biodiversiteit moeten we vechten om deze te behouden en te vergroten. 

Maar er is misschien een misverstand dat hier moet worden opgehelderd, want om de biodiversiteit te vergroten zou het publiek kunnen verwachten dat wilde en vooral zeldzame soorten kunstmatig worden geïntroduceerd. Maar dit is in feite een tegenstrijdigheid en een bedreiging voor de aanwezige inheemse soorten.

Om de biodiversiteit in stand te houden en te vergroten, moeten we de natuur haar gang laten gaan. Soms moeten we de natuur een handje helpen en daarom worden er beheerdagen georganiseerd. Vrijwilligers komen in actie om invasieve soorten te bestrijden en de ontwikkeling van bepaalde biotopen aan te moedigen, in het bijzonder de biotopen die verband houden met natte gebieden, die steeds zeldzamer worden.

Het publiek is soms verbaasd om te zien dat natuurgebieden er onverzorgd uitzien maar de eenvoudige reden is dat het voor de natuur belangrijk is om graslanden pas laat op het seizoen te maaien. Dit is fundamenteel anders dan in een conventionele tuin of park, waar de biodiversiteit geen kans krijgt door veelvuldig en vroeg maaien. Waarom is het dan nodig om te maaien in een natuurgebied? Dit doen we om biotopen die verbonden zijn met graslanden in stand te houden, want grasland dat niet gemaaid wordt, zal uiteindelijk evolueren naar bosgebied. En het verlies van een
biotoop betekent verlies van biodiversiteit.

Reglement

Om beter de natuur te kunnen bekijken, wandel ik met mijn hond aan de leiband

Ik kijk naar de planten zonder ze te plukken, naar de dieren zonder te storen

Ik apprecieer de rustige sfeer in dit gebied en respecteer die

Ik wandel enkel op de wegen en paden

In de natuurgebieden ga ik steeds te voet

Ik laat geen afval achter