08/06/2023 - De Mijlemeershoeve in Anderlecht: Citydev kapt bomen en verwijdert struikgewas zonder vergunning

Begin juni, midden in het broedseizoen, heeft Citydev het terrein heeft laten opruimen. Het kappen van bomen na 31 maart, zonder vergunning, en het vernietigen van nestplaatsen van beschermde dieren is een inbreuk op de Brusselse ordonnantie betreffende het natuurbehoud van 1 maart 2012.

De vzw CCN Vogelzang CBN, die zich inzet voor de verdediging van de natuur in de Vogelzangbeekvallei is verontwaardigd en heeft officieel klacht ingediend. Het collectief Tuiniersforum des Jardiniers steunt de klacht.

Persbericht (fr/nl) :

Reacties :