31/05/2024 - Eis bouwstop in de Erasmus – Ketelwijk in Anderlecht

CCN Vogelzang CBN, samen met bewoners en het Tuiniersforum des Jardiniers, eist een bouwstop in de Erasmus – Ketelwijk in Anderlecht

De wijk, die enkele jaren geleden werd gebouwd op vruchtbare landbouwgrond, beantwoordt niet aan de doelstellingen van het project om er een ecowijk van te maken. Bovendien vereisen de uitdagingen van de klimaatverandering en de dalende biodiversiteit een nieuwe aanpak van het ruimtelijkeordeningsbeleid zoals het Brussels Gewest ook vooropstelt met zijn toekomstig “klimaat” GBP (Gewestelijk Bestemmingsplan.

Onlangs werden twee nieuwe bouwaanvragen voor in totaal 251 appartementen aan een openbaar onderzoek onderworpen.

De gemeente Anderlecht en het Brussels Gewest zouden een bouwpauze moeten inlassen en de tijd nemen om een algemene evaluatie van deze nieuwe wijk uit te voeren.

Hier ons persbericht :

Reacties :