07/07/2021 - De koning op bezoek

Op 6 juli bracht koning Filip een bezoek aan de Vogelzangbeekvallei om er de biodiversiteit te ontdekken.

Jean-François Buslain, directeur van de LRBPO, ontving de koning aan de ingang van het natuurreservaat. De LRBPO zal in de toekomst de officiële beheerder zijn van het reservaat in samenwerking met CCN Vogelzang CBN.
Tijdens de rondleiding maakte de koning kennis met het idyllische landschap met rijke bloemenweides die gonzen van de insecten. De wandeling langs de centrale poel gaf de gelegenheid de herwaardering van de waterberging in het gebied toe te lichten. Een betere waterbeheersing speelt een cruciale in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

De koning kreeg ook uitleg over het beheer van het reservaat en onze activiteiten. Ondanks de logistieke en financiële ondersteuning van de gemeente Anderlecht en het Brussels Gewest blijft het beheer van het reservaat voor vrijwilligers een zware opgave. Ons partnerschap met de LRBPO moet de continuïteit verzekeren en onze slagkracht verhogen.

Na de rondleiding in het reservaat bracht de koning een bezoek aan de testsite van de vzw “Le Début des Haricots” waar kandidaat landbouwers een opleiding krijgen.

Wij hopen dat de koninklijke interesse onze acties voor het behoud van de biodiversiteit in de Vogelzangbeekvallei een duwtje in de rug zullen geven.