23/06/2020 - Het kappen van bomen aan de Bergensesteenweg

Recent heeft de vzw CCN Vogelzang CBN vastgesteld dat meerdere hoogstammige bomen illegaal geveld werden op een industrieel terrein gelegen naast het natuurreservaat Vogelzang. Wij zijn verontwaardigd en hebben klacht ingediend bij de gemeente Anderlecht. We hopen dat de overheid krachtdadig zal optreden.
Ons persbericht :