07/01/2024 - Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het beheer en de bescherming van de onbevaarbare waterlopen, de Brusselse vijvers en de Atlas van het hydrografisch netwerk.

In december 2023 organiseerde Leefmilieu Brussel een openbaar onderzoek in verband met het beheer en de bescherming van de onbevaarbare waterlopen en de Brusselse vijvers. In bijlage vindt u de volledige tekst met de gezamenlijke opmerkingen van de Ligue Royal Belge pour la Protections des Oiseaux (LRBPO) en CCN Vogelzang CBN.

Wij vrezen dat het huidige ontwerp dat op tafel ligt het Brussels Gewest niet in staat zal stellen om de doelstellingen te realiseren die gesteld worden door zowel de EU als het Gewest zelf op het vlak van integraal waterbeheer.

Alleen al in de Vogelzangbeekvallei is een zeer groot deel van de waterelementen van de vallei niet opgenomen in het ontwerp. Alle vijvers en grachten verdienen dezelfde bescherming en aandacht om tot een integraal waterbeleid te komen en dragen ertoe bij om het risico op overstromingen te verminderen. De watergerelateerde biodiversiteit wordt niet alleen bepaald door de Vogelzangbeek en de twee gewestelijke vijvers aan Erasmus, maar veeleer door een wisselwerking tussen de talrijke waterrijke gebieden in de vallei.