17/01/2024 - De Vogelzangbeek treedt buiten haar oevers

In de eerste week van januari veroorzaakte de sterke regenval heel wat overstromingen met alle ellende van dien voor de getroffen slachtoffers. Dit drukt ons met de neus op de feiten. We moeten beken en rivieren opnieuw ruimte geven om buiten hun oevers te kunnen treden.

Gelukkig heeft de Vogelzangbeek op linkeroever nog ruimte om te overstromen. Deze drassige weilanden naast de beek zijn van een onschatbare ecologische waarde. Niet alleen vormen ze hotspots voor biodiversiteit, maar ze zijn ook uitstekende natuurlijke klimaatbuffers.

  • De moerassige gebieden beschermen ons tegen overstromingen.
  • Ze helpen het grondwaterpeil in stand te houden wat belangrijk is in tijden van
    droogte.
  • Ze slaan heel veel CO2 op, een broeikasgas dat mee verantwoordelijk is voor de
    opwarming van de aarde.
  • Ze zijn belangrijk voor specifieke fauna en flora, vaak soorten die de afgelopen jaren
    sterk achteruitgegaan zijn.

En de overstroomde Vogelzangbeekvallei levert ook prachtige foto’s op.