05/02/2024 - Inhuldiging van het Kattekasteel

Op 18 januari werd het gerenoveerde Kattekasteel plechtig ingehuldigd in het bijzijn van de burgemeester Fabrice Cumps en de schepenen Fatiha El Ikdimi, Allan Neuzy en Guy Wilmart. De renovatie werd gerealiseerd dankzij een samenwerken van verschillende diensten van de gemeente Anderlecht en Leefmilieu Brussel. Het was een werk van lange adam maar vandaag kunnen we deze mooie realisatie bewonderen.

De gerenoveerde villa biedt een onderkomen voor de vzw’s Le Début des Haricots en CCN Vogelzang CBN en zal een centraal punt worden voor alle activiteiten op vlak van natuur en stadslandbouw in de Vogelzangbeekvallei.

Hierbij willen we ook speciaal onze voorzitter Peter Vanbellinghen bedanken. Hij heeft begin jaren negentig acties ondernomen om ervoor te zorgen dat de natuur en het open karakter van de vallei werden bewaard en opgewaardeerd. Dankzij zijn doorzettingsvermogen werden 33 ha van de vallei beschermd en maakt het Kattekasteel deel uit van het beschermde landschap.